LEAB027 Презентации и преговори (на испански език)

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите с целите и задачите на презентациите и преговорите като основни техники за комуникация и отправяне на послания;

• Да запознае студентите с основния инструментариум за постигане на корпоративни и социални интереси;

• Да запознае студентите с начините за кодиране и декодиране на послания и знаци в презентации и по време на преговори;

• Да запознае студентите с основните изисквания за изработване на презентации и провеждане на преговори.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са основните цели на презентациите и преговорите

• Как да изготвят успешна презентация и да защитят някаква теза чрез преговори

2) могат:

• Да планират и изготвят успешна презентация за създаване на имидж или представяне на продукт или идея.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да владеят испански език поне на ниво В2 според Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обществени и корпоративни интереси и цели и презентирането им
 2. Форма и съдържание на презентация. Видове презентации по съдържание.
 3. Форма и съдържание на презентация. Видове презентации по форма
 4. Създаване на корпоративен имидж и презентирането му
 5. Маркетингови и рекламни стратегии и презентирането им
 6. Добри практики и съвети за изработване на презентации. Мисловни карти.
 7. Компютърната презентация и нейните особености.
 8. Презентация и преговори – средства за убеждение
 9. Основни техники на преговаряне.
 10. Обективни и субективни условия за преговори
 11. Херменевтика и семиотика на преговорите
 12. Дипломация и преговори
 13. Преговори за (приятелско) споразумение
 14. Преговори за максимизиране на печалбите или минимизиране на загубите
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

? https://support.office.com/bg

? http://www.inspirelearning.net/2009/02/6-nachina-za-zapochvane-na-prezentacia/

? http://www.novavizia.com/kak-da-podobrite-umeniyata-si-za-pregovd/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 100 %