LEAB022 Испански език за администрацията

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с основните характеристики на различните нива на администрацията

• с главните аспекти на административната система в испаноезичните страни

• с най-типичните езикови средства, които се използват в административния език

• с основните особености на устния език в сферата на администрацията

• с терминологичното ядро в областта на администрацията

Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят свободно испански език

• да умеят да правят адекватен анализ на текст

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• характерните черти на административния език

• основната терминология в административните текстове

2) могат:

• да анализират умерено трудни административни текстове

• да владеят основните правила в писмения и устния административен език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят свободно испански език

• да умеят да правят адекватен анализ на текстФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Sanchez Alonso, F. Lenguaje y estilo administrativo. Redaccion de documentos. Escuela de Formacion e Innovacion, 2014

2. Sarmiento Gonzalez, R. (ed.) Manual del lenguaje administrativo del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 2007.

3. Vilches Vivancos, F., Sarmiento Gonzalez, R. Errores mas frecuentes del lenguaje administrativo. Guia practica N 1. IMAP, 2009.

4. Ayala Galan, P. et al. Manual de normalizacion de documentos administrativos.

5. Ayala Castro, M.C. et al. Guia para un uso igualitario del lenguaje administrativo. Malaga, 2004.