TCMB006 Въведение в компютърните и комуникационни системи

Анотация:

Основополагащ курс в областта на компютърните и комуникационните системи.

Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите в основите на широкопрофилната телекомуникационна област – от сигнали и системи, разпространение на радиовълни, основни блокове и принципи на действие на технически системи, компютърни системи и мрежи, кабелни и безжични системи, мобилни клетъчни системи, радио и телевизионни системи, спътникови системи, виртуални и следващо поколение мрежи и системи и др.

Да убеди студентите, че телекомуникациите са интердисциплинна област, в която всички отделни науки си взаимодействат.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти -

1) знаят:

• да прилагат интердисциплинни знания и умения, за ориентация при различни проблеми и ситуации в областта на компютърните и комуникационните системи в дома и бизнеса.

2) могат:

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективни знания

• да придобият мотивация при избора на учебни курсове.
Предварителни изисквания:
Общообразователни познания по физика, математика и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в телекомуникациите и компютърните системи.
 2. Сигнали и системи. Носители на информация. Основни параметри и характеристики.
 3. Телекомуникационни системи. Видове системи. Функционална схема и предназначение на отделните блокове.
 4. Преносни среди. Видове и основни параметри и характеристики. Режими на работа
 5. Безжични системи. Разпространение на радиовълните. Основни параметри и характеристики на радиовълните. Безжични радиовръзки
 6. Мобилни клетъчни системи. Видове поколения и функционалност. Основни компоненти и процеси.
 7. Кабелни системи. Видове и архитектури. Класификация и основни компоненти. Функционалност и принцип на работа.
 8. Компютърни системи и мрежи. Мрежови топологии и архитектури. Основни компоненти и параметри. IP адресация и администрация. Функционалност и процеси на работа.
 9. Оптични системи. Основни компоненти и процеси на работа.
 10. Радио и телевизионни системи. Видове и принципи на действие. Традиционни и нови технологии.
 11. ТЕСТ
 12. Спътникови системи. Земни орбити. Функционалност и процеси на работа на предаваща и приемаща част.
 13. Компютърна и комуникационна сигурност.
 14. Облачни системи и виртуализация. Интернет WEB платформи и приложения.
 15. Облачни системи и виртуализация. Интернет WEB платформи и приложения. Системи и мрежи от следващо поколение. Нови технологии и интеграция на услугите.

Литература по темите:

• [Димитър Македонски, Кирил Конов] – Спътникова и кабелна телевизия, Диос, 2002

• [Дебра Литълджон Шиндър] - Компютърни мрежи, СофияПрес, 2003

• [Любомир Добош, Ян Духа, Станислав Мархевски, Владимир Визер] - Мобилни радиомрежи, Джиев Трейд, 2005 (Превод от словашки – доц. инж. Иван Проданов)

• [Al Anderson, Ryan Benedetti] – Head First Networking, O’Reilly, 2009

• [Росен Пасарелски] – Универсални мобилни телекомуникационни системи, НБУ, 2013

• [Стефан Желев] – Спътникови комуникации

• [Dennis Roddy] - Satellite Communications, 2006

• Учебни помагала

• Записки на лектора