PHIB005D Същности и причини

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните проблеми и категории на класическата метафизика от Античността и Средновековието. Централни автори, някои от произведенията на които биват разглеждани в детайл,са Платон, Аристотел и Тома от Аквино. В края на курса модерната критика на метафизиката бива първоначално представена чрез критиката на субстанцията и причинността в британския емпиризъм.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познават основните проблеми и категории на класическата европейска метафизика. Умеят да разпознават метафизична аргументация и да я критикуват.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аристотел, Аналигики, т.1, С. 1997.

Аристотел, Категории, С. 1992.

Аристотел, Метафизика, С. 2001.

Вацов, Д., Онтология на утвърждаването. Ницше като задача, С. 2003.

Кант, Им., Критика на чистия разум, С. 1967.

Платон, Диалози, т. 1-4, С. 1979-90.

Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С.