LEAB032D Професионална кореспонденция (на испански език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 ч. упражнения, които имат за цел да развият у студентите основни умения за боравене с терминологията и формата на съвременната търговска кореспонденция на испански език.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

• Структурата на търговското писмо;

• Основните параметри на езика на рекламата;

• Основна терминология от областта на търговската кореспонденция.

2) могат:

• Да пишат главните типове търговски писма;

• Да пишат факсове, телеграми, телекси, информации, сертификати, протоколи и др.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език най-малко на равнище В1 по Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Професионална кореспонденция – общи правила
 2. Структура на делово писмо
 3. Молби и препоръки, потвърждаване на получено писмо
 4. Тест
 5. Писмо за изказване на благодарност, учтив отказ, извинение
 6. Търговско/Бизнес писмо
 7. Писмо за поверителна информация, дискретност и доверие
 8. Тест
 9. Писане на оферти, отговор на оферти, покупки, продажби
 10. Писане на писмо за поръчки, изпълнение на поръчки
 11. Тест
 12. Писане на писмо при закъснение на поръчки, отмяна на поръчки
 13. Фактури, доставки, транспорт, рекламации, отговор на рекламации
 14. Плащания, банки, банкови сметки, валути
 15. Финален тест

Литература по темите:

- Оригинални системи: Español de los negocios, Español comercial;

- Автентични материали;

- Материали от пресата;

- Практически граматики;

- Речници;

- Интернет сайтове.