LEAB028D Презентации и преговори (на немски език)

Анотация:

В рамките на курса студентите получават знания и умения за разработване на презентация с и без мултимедия, за подготовката и стратегиите при водене на преговори.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основните техники при подготовката на презентации и мултимедийни презентации

• основните стратегии при водене на преговори

2) могат:

• да прилагат успешни стратегии при представяне на продукти/научни разработки и пр.

• да подготвят мултимедийни презентации;

• да подготвят и водят преговори;


Предварителни изисквания:
добро владеене на немски език (В2)

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Презентации без ММП – основни изисквания
 2. Стратегии за успешна презентация
 3. Подготовка на презентация и представяне
 4. Мултимедийна презентация – техническа подготовка
 5. Основни изисквания при подготовката на ММП
 6. Разработване и представяне на ММП
 7. Водене на преговори
 8. Водене на преговори – подготовка
 9. Водене на преговори - обсъждане
 10. Водене на преговори - договаряне
 11. Водене на преговори – предложения, разискване, договаряне
 12. Водене на преговори
 13. Паралингвистични средства
 14. Разчитане на паралингвистичните средства
 15. Финален тест

Литература по темите:

• Ingeborg Rauchberger. Schlagfertig war gestern!: Gesprache und Verhandlungen erfolgreich fuhren - Von roten Faden und verbalen Fettnapfchen. 2012

• Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton: Das Harvard-Konzept. Der Klassiker der Verhandlungstechnik. F/M 2013

• Алан Слейтър. Ръководство за водене на преговори. 2002

• Кирил Тодоров/ Йорданка Иванова. Стратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда. alternativi.unwe.bg/alternativi/br12/03%20-%20K.Todorov-statia.doc

• Поведение и тактики при водене на преговори. Учебни материали. http://ktrd.knsb-bg.org/index.php/ktd1/um1/46-pitpv

• Гюнтер Бейер 2009. Факторът "Динена кора". Ръководство за водене на преговори и печелене на битки

• Изкуството на преговорите. http://www.teprometal.com/display.php?show_category=resources_2_5&sub_resources=10

Die wichtigsten Tricks und Kniffe fur Verhandlungen= Handelsblatt. 2013 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/buero-special/rezension-die-wichtigsten-tricks-und-kniffe-fuer-verhandlungen/7823394.html

Средства за оценяване:

Конференция

Презентация

два теста