VIPM749 Дигитално производство и 3D прнтиране, 3-та част

Анотация:

Курсът ще покрие пълният цикъл на създаване на керамични пластики по дигитален път - от заснемането с 3D скенер на предварително подготвени обекти, моделиране и видоизменяне до крайното възпроизвеждане чрез 3D принтер. В него ще бъдат засегнати теоретичния и практически аспекти на технологията и нейното прилагане.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи на работа на 3D скенерите

• базовите методи за дигитално моделиране

• видове 3D принтери и техните възможности

2) могат:

• да заснемат и видоизменят пространствени образи

• подготвят за печат на 3D модели и прототипи в пластичното изкуство

• работят с 3D принтерът в УПИЗ "Керамика"
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- студентите да имат интерес към комбинативни поведения

- Препоръчват се курсовете VIPM725 VIPM749 Дигитално производство и 3D принтиране I част и VIPM736 Дигитално производство и 3D принтиране II част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Моделиране на прототипи по предварително поставени теми
  2. Подготовка за печат на създадените прототипи
  3. 3D печат с филамент
  4. Процеси след печата - обработка на готовите форми
  5. 3D печат с керамични пластични маси
  6. Процеси след печата - обработка на готовите форми. Изпичане

Литература по темите:

• Paul, C. Digital Art, Thames & Hudson, 2015

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Bentkowska-Kafel, A., T. Cashen, H. Gardiner. Digital Art History. Intellect, 2005

• www.midjourney.com

• www.discord.com

• www.wasproject.it

• http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

• https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

• http://www.keep-art.co.uk/

• https://www.youtube.com/user/jkpottery