VIPM742 Езикът на формата

Анотация:

“Ти си наредил всичко с мяра, брой и тегло“, казва Соломон в своята Премъдрост. Тези думи са индикация, че още в Сътворението Бог е заложил математическото начало – числото и формата. Да, математиката не е само формулите и теоремите, които сме учили в гимназията. Тя е преди всичко наблюдение. Ние не виждаме непосредствено материята – ние виждаме нейните форми. А всички те са „изказани“ на своя формален език – езика на геометрията и числата. Формалният поглед към света е основен елемент на европейската цивилизация, завещан ни още от древните гърци. Хармонията на мерките и числата е в основата на философията на Талес и Питагор. Художникът и математикът описват света, всеки на своя си език – единият с линии и багри, другият с формули. Титаните на Ренесанса като Леонардо и Дюрер не са подминали математиката в своите наблюдения и са ни оставили блестящи наставления по геометрия. От друга страна пък творчеството на старите майстори не може да бъде пълноценно разбрано, ако не познаваме формалните закони, на които те са го подчинявали, макар и в много случаи несъзнателно. Ярък пример е ренесансовата перспектива, безупречно следвана от Микеланджело и Рафаело. Ето защо курсът преследва две цели: първо, да представи на точен език формите, които наблюдаваме около нас – както естествени като охлювите и цветята, така и родени от художественото творчество като мозайките и орнаментите. Втората цел е да изяви формалните елементи в някои класически произведения на живописта и архитектурата. Успоредно с тези цели курсът трябва да култивира у слушателите дух на критицизъм към елементарните и псевдонаучни спекулации с математиката в изкуството и философията. Курсът дава представа, как да описваме света на математически език, без изобщо да използваме формули. Лекциите са богато илюстрирани с изображения и нагледни схеми.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

 Алина Папазова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават основните геометрични форми;

2) могат да определят и класифицират формите в природата и изкуството; разкриват и критично преценяват формалните елементи в класически произведения на живописта и архитектурата.


Предварителни изисквания:
Макар да представя математически образи, изложението не предполага специални познания по математика. Желателно е обаче слушателят да има вкус към формални разсъждения в рамките на училищния курс по геометрия, алгебра и логика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Към всяка лекция в презентацията са посочени достъпни интернет сайтове, предоставящи както пълна информация по темата, така и насоки за самостоятелно проучване.

Средства за оценяване:

Студентите могат да представят реферати както по темите, застъпени в програмата на курса, така и по предложени от тях теми. Могат сами да изнесат лекция. Могат да участват в дискусия по темите със свои допълнения. Оценката се определя от убедителността и пълнотата на тяхното представяне.