MUSM124 Оркестрация за духов оркестър I част

Анотация:

• Теоретични ракурси на предмета Оркестрация за духов оркестър. Практическа реализация на различни произведения от клавир на партитура за различни видове оркестри. Домашни задачи – оркестрация на зададено произведение от клавир на партитура – контрол, анализ и корекции с участието на всички студенти.

• Да запознае и обучи студента с основните принципи на оркестрацията от клавир на партитура за духов оркестър.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Добиват теоретически и практически познания и сръчности да оркестрират за различни видове състави-оркестър, което е абсолютно необходимо за дейности като дирижиране, композиция, педагогика

• Могат да разпознават историко-стилистични норми и традиции на изпълнителски поведения, както и да ги прилагат и превъплъщават в собствените си интерпретации на музика.

• Могат да работят с камерни ансамбли, оркестри.


Предварителни изисквания:
• По инструментознание, теория на музикалните елементи, солфеж, хармония, полифония. Ползване на инструмент – желателно пиано.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Съобразно спецификата се избира подходящ репертоар от творби, които са подходящи за нивото на развитието на отделния студент