MUSM375 Стаж: Композиция и дирижиране

Анотация:

Курсът се състои от 150 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на композиционното и диригентското майсторство, да им даде възможност да работят в реални условия и в действителен културен контекст, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни творческо-изпълнителски практики.

По време на курса, студентите осъществяват стаж в музикална институция, музикален състав и др., като по този начин имат възможност да работят в реален контекст, да практикуват, творят и изследват, да търсят възможности за реализация – изпълнение и звукозапис.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на композиционното и диригентското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното творчество, музикалната интерпретация и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни практики на музикалното майсторство.

• Да работят в реална творческа среда, да изследват и експериментират.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества
Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по композиция и дирижиране – индивидуалния му характер. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

Индивидуален подбор съобразно тематичния план. Подбора се осъществява съвместно с преподавателя.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект

Практическа разработка

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване