MUSM283 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част

Анотация:

Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Найден Тодоров  
 Георги Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: