MUSM285 Основи на додекафонията

Анотация:

Студентите добиват начални теоретични и практически познания в областта на сериалната техника, запознава се с основна фактология и информация за времето, свързано с т. нар. Нововиенска школа и личности като Арнолд Шьонберг, Антон Веберн, Албан Берг, Йозеф Хауер и др., както и с основна информация за последващи явления, факти и личности от т. нар. „следвоенен авангард“: Дармщадтска школа, Карлхайнц Щокхаузен, Пиер Булез, Луиджи Ноно, съответно - пуантилизъм, т. нар. „тотална организация на звука“ и пр.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят/могат

• Студент, успешно завършил курса „MUSM285 Основи на додекафонията“ добива начални теоретични и практически познания в областта на сериалната техника, запознава се с основна фактология и информация за времето, свързано с т. нар. Нововиенска школа и личности


Предварителни изисквания:
• Студентът да има умения по солфеж, елементарна теория, хармония, полифония, инструментознание.

• Препоръчително ползване на инструмент пиано.

• Препоръчително ползване на немски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• А. Шьонберг – Духов квинтет, оп. 26;

• Йозеф Хауер – Апокалиптична фантазия, оп. 5;

• Албан Берг – Концерт за цигулка и оркестър;

• Антон Веберн – Струнен квартет в три части, (оп. 28),

• Стефан Драгостинов – Зидарска сюита за струнен оргестър (3-та част, “Миг“) и др

Средства за оценяване:

• Тeкущо оценяване I

• Текущо оценяване II

• Изпит