MITM142 Предприемачество в инфомационните технологии

Анотация:

Практическите занимания са насочени към създаването на работещ прототип и бизнес документи около него, с които студентите да кандидатстват за финансиране на проекта си.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Преподавател(и):

 Господин Бодуров  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

* Как да създадат своя компания

* Как да управляват своята компания в ранните етапи на съществуването и

2) могат:

* Създават технически прототипи

* Контролират маркетинг екип

* Контролират дизайнерски екип

* Контролират финансов екип

* Създадат работещ екип

* Преговарят с инвеститори

* Създават бизнес планове


Предварителни изисквания:
Опит в софтуерна фирма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на предприемачеството
  2. Финанси и бизнес структури
  3. Инвестиции
  4. Създаване на екип
  5. Маркетинг
  6. Лидерство и мотивация
  7. Корпоративна сигурност
  8. Финален изпит

Литература по темите:

1) "The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses" by Eric Ries

2) "Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future" by Peter Thiel and Blake Masters

3) "The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company" by Steve Blank and Bob Dorf

4) "The Four Steps to the Epiphany" by Steve Blank

5) "Founders at Work: Stories of Startups' Early Days" by Jessica Livingston

6) "The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything" by Guy Kawasaki

7) "The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers" by Ben Horowitz

8) "Rework" by Jason Fried and David Heinemeier Hansson

9) "The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future" by Chris Guillebeau

10) "Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup" by Bill Aulet