ARCM160 Упражнение: Сградостроителство I част

Анотация:

Курсът по Сградостроителство-Упражнения има за цел да помогне на студентите в усвояването на лекционния материал по приложен начин. Студентите се учат да пишат технически и да чертаят на ръка прецизно и в мащаб, както и удачно да композират чертежите в използваните листови формати.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключване на курса студентите могат да чертаят и надписват подробни детайли на хоризонтални и вертикални сградни елементи, част от грубия строеж на дадена сграда.

Студентите придобиват опит в чертожно скициране на ръка в мащаб.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да :

- са разбрали и усвоили предхождащия чертежите лекционния материал

- имат базови умения свързани с чертането с молив и използване на триъгълници и

линеали

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебник по Сградостроителство на проф.д-р.арх.Чавдар Ангелов

Справочник по Архитектура на проф.Нойферт

Атласи за всеки занаят в строителството