ARCM272 Сградостроителство I част

Анотация:

Курсът има за цел да създаде и систематизира знания и умения на студентите в областта на конструирането на сгради със съответните детайли.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират строителните и технологични проблеми свързани с някои от

сградните елементи

2) могат:

• Да започнат втория образователен цикъл курсове по сградостроителството


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа нужна за сградите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Архитектурно проектиране

Ернст Нойферт

Сградостроителство

проф.д-р.Чавдар Ангелов

Baukonstruktionslehre Teil 1

Frick/Knoell