ARCM271 Компютърно архитектурно проектиране I част

Анотация:

• В курса се изучава специализираният софтуеър за архитектурна работа ArchiCAD. Той се разработва от фирмата Graphisoft, която е част от германската група Nemetschek. Всяка учебна година се изучава различна версия на софтуеъра, която е последната и най-нова негова версия.

• Изучаваният софтуеър е един от водещите продукти за архитектурно проектиране. Той е основан на най-съвременната платформа компютърно проектиране – Информационен модел на сградата (Building Information Model - BIM). Тя предоставя възможности едновременно за двумерно чертане, тримерно моделиране, количествени сметки, визуализации и презентации.

• В курса се получават подробни и задълбочени знания за софтуеъра и умения за професионалното му приложение за техническа и творческа архитектурна работа.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят със софтуеъра на високо професионално ниво.

• Принципите на работа на специализиран софтуеър за архитектурно проектиране, моделиране и презентация.

• Да използват софтуеъра творчески не само за изработване, но и за измисляне и създаване на проектите си.

2) могат:

• Да изработват идейни и работни архитектурни проекти.

• Да изработват детайлни тримерни модели.

• Да изработват визуализации с графична техника.

• Да изработват табла за презентации на проектите си.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни умения са работа с компютър под Windows, с интернет, електронна поща и Мудъл.

• Умения за инсталиране на софтуеър.

• Владеене на софтуеър за текстообработка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Софтуери за архитектурно проектиране. Същност на BIM и CAD.
 2. Работна среда в Archicad. Работа с координатна система създаване на основна геометрична форма: стена
 3. Основни методи за селектиране. Изчертаване на обем чрез инструмента „стена“ и опции за това в помощна палитра Pet. Създаване на основна геометрична форма: плоча (Slab)- Отношения между етажите, дефиниране на етажи и навигиране по между им чрез палитрата Navigator.
 4. Разделяне на стени. Разделяне на сградата на нива. Създаване на нов проект за малка сграда.
 5. Дефиниране на плоча на отделните етажи в сградата. Поставяне на колони в сградата. Запазване на често използвани настройки.
 6. Дефиниране на едноскатни покриви и създаване на плосък покрив
 7. Покриви с по-сложна форма. Щриховки и начини на графично изобразяване на елементите Стена и Плоча.
 8. Работа с щриховка Fill и създаване на собствена такава. Изследване на материали при изчертаване на различни строителни елементи и създаване на нов материал в библиотеката на Archicad
 9. Работа с Врати и Прозорци
 10. Дефиниране на размери
 11. Създаване на изглед във фасада и различни начини за графичното им представяне
 12. Създаване на разрез към проекта и оразмеряване по височина. Създаване и редактиране на Image Fill/Фриховка със снимка
 13. Текущо оценяване
 14. Създаване и графично представяне на чертежи в идейна фаза. Дефиниране на книга на проекта (Layout book)
 15. Създаване и графично представяне на чертежи в идейна фаза– Част 2 (Създаване на пдф файл) Нов чертожен лист към шаблоните Masters и създаване на нова таблица

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздели: ARCM271, ARCM017.

• ARCHICAD 25 Reference Guide

• ArchiCAD Интерактивни ръководства за обучение

• ARCHICAD Training Series www.youtube.com/user/Archicad

• ARCHICAD Channel – YouTube, www.youtube.com/user/Archicad

• Petkovic, N., ARCHICAD Master Classes (Step by Step Guidebook), e-книга, 2016, www.shu-a.info

• macinteract. ARCHICAD Field Guide Basic., e-книга, , 2016 https://macinteract.com/training/field-guides/

• MacKenzie S. and Gilbert S., ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 2011.

• Писарски, А., ArchiCAD 8 и 8.1 Пълно ръководство, СофтПрес, София, 2004.

• Симънс, Т., Graphisoft ArchiCAD 8 – стъпка по стъпка, СофтПрес, София, 2004.

• Помощен материал в Moodle

Средства за оценяване: