VIPM300 Портфолио: оформление и презентация

Анотация:

Курсът предлага на студентите широк диапазон от идеи за техники и методи за презентиране на проекти.

Крайният резултат от курса трябва да доведе до разработването на авторско, графично и дигитално портфолио. Наличието на подобно печатно издание е важен етап от обучението на студентите и би трябвало да представя, както постигнатите резултати в отделните специализирани курсове, така и техните лични постижения в областта на графичното изкуство, плакат и комуникативен дизайн.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите за графично оформление на авторски каталог;

• специфични особености при композиционното аранжиране на отделните секции/ раздели в портфолиото;

• принципите за създаване на атрактивна корица- визуална идентичност;

• различни графични похвати и изразни средства при създаването на портфолио;

2) могат:

• да проектират графично или дигитално портфолио;

• да презентират реализирания проект/книга (интерактивно, вербално и визуално)


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на графичната и визуална култура;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Гуинот, Серхио. Готик лолити – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Гуинот, Серхио. Манга чиби – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Диксън, Мат. Ръководство за рисуване на фентъзи герои., София, Книгомания, 2009

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Манга – стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2010

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• More Funky Things to Draw, Hinkler Books

• Fold& Fly Paper Planes: 40 Unique Paper Planes, Hinkler Books

• Draw Really Cool Stuff [Six Books in One], Hinkler Books

Средства за оценяване:

ТО1 - Портфолио

ТО2 - Презентация