VIPM327 Технологии в илюстрирането III част

Анотация:

• Разработва умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Да мотивира студентите към търсене на нови форми за илюстриране, съобразно новите технологични възможности.

• Разширява технологичните умения в областта на дизайна на текстови носител.

• Дава познания за новите компютърни технологии в тази област.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Да творят с нестандартни похвати.

2) могат:

• Да създават нов и нестандартен носител на текстова и визуална информация.


Предварителни изисквания:

• Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания по рисуване придобито в базовите курсове.

• Да владеят компютърните програми за предпечат.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Книги с класически форми на илюстриране.- Рабле –“Гаргантюа и Пантагрюел” ;Н. Райнов – “Княз и чума”; Мишел Сер – “Атлас”; Умберто еко – “Баудолино” и други подобни.

Нови издания със специфични форми. – променящи се всеки сезон.-Толкин- +Властелинът на пръстените”

Мултимедийни продукти.

Средства за оценяване:

Курсова работа - оценка