VIPM325 Графични технологии III част

Анотация:

Графиката и графичните технологии като основен жанр в изобразителното изкуство. Курсът се занимава с изработването на едно художествено графично произведение върху различни основи или матрици, позволяващо мултиплицирането на изобразеното в различни графични техники - класически и съвременни. Целта на курса е запознаване с основните графични техники и технологии за изобразяване и отпечатване.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Йохан Йотов  
доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания:

• композиционни похвати в рисуването и графиката

• историята на графиката, класическа и съвременна

умения:

• да създават произведения в класически и съвременни графични техники

• да изработват серия от матрици за дълбок и висок печат

• да отпечатват ръчно графичното произведение


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са завършили бакалавърска програма по изкуствата или подготвителен блок от програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс