MALM342 Стажантска практика по гръцки език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: