MALM025 Тенденции в обучението по италианоезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса: