MALM017 Тенденции в обучението по гръцкоезична литература

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса: