MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn) и адаптирана от инж.Т.Георгиева. В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско горно облекло

2. Могат да изработят цялостен дизайн - проект
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в учебна зала за 40 души.

2.Залата трябва да бъде оборудвана със шрайбпроектор и мултимедиа.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.(А1)

4. Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основна конструкция на Т-shirt/ Боди блуза.
 2. Разновидности на ръкава за Т-shirt - широк, тесен и реглан.
 3. Конструиране на T-shirt по индивидуални мерки.
 4. Основна конструкция на блуза без свивки (риза).
 5. Конструиране на блуза без свивки по индивидуални мерки.
 6. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 7. Изработване на конструкцията в М 1:1. Експеримент в материал.
 8. Конструиране на корсаж по индивидуални мерки.
 9. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 10. Ръкави – видове.
 11. Яки и ревери – видове.
 12. Моделиране на дамско горно облекло. Моделни разработки на базата на основната конструкция.
 13. Специални модели.
 14. Специални модели, упражнение.
 15. Конферанс.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1.4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер

–изработване на собствен модел в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5