Театър

Програмна схема

3-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)