Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)