Социална работа

Програмна схема

Социална работа

3-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)