Маркетинг

Програмна схема

Маркетинг

3-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)