Египтология (Египетски език, култура и литература)

Програмна схема

Египтология (Египетски език, култура и литература)

3-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)