Финанси

Програмна схема

Финанси

3-ти семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)