Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Програмна схема

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

3-ти семестър