Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Програмна схема

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

3-ти семестър