Плакат и комуникативен дизайн

Програмна схема

Плакат и комуникативен дизайн

3-ти семестър