MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри

Анотация:

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: