MBAM078 Проект: Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Ирена Славова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: