BCRM007 Проект:”Световни бизнес корпорации"

Анотация:

Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: