FRAB811 Синтаксис на френския език

Анотация:

Овладяване на теоретичните основи синтаксиса на френски език

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Анелия Бръмбарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните теоретически постановки на синтаксиса на френски език

2) могат:

осмислят и обясняват синтактичните особености на френски език


Предварителни изисквания:
Ниво В2/С1 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

2. Le bon usage

3. Steinberg, N., Grammaire francaise, I,II., Leningrad, 1972.

4. Mantchev, Kr. et al., Traite de morphosyntaxe francaise, Naouka i izkoustvo, Sofia, 1976.

5. Walter, H., Le francais dans tous ses etats, Robert Laffont, 1988

Средства за оценяване:

3 контролни работи

Презентация