FRAB611 Морфология на френския език

Анотация:

Овладяване на теоретичните основи на морфологията на френски език

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Анелия Бръмбарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.знаят

теоретическите основи на морфологията на френски език

2 могат да:

. разбират и обясняват морфологичните особености на френския език


Предварителни изисквания:
успешно завършен курс по практически френски език NB2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

2.Le bon usage

3.Steinberg, N., Grammaire francaise, I,II., Leningrad, 1972.

4.Mantchev, Kr. et al., Traite de morphosyntaxe francaise, Naouka i izkoustvo, Sofia, 1976.

5.Walter, H., Le francais deans tous ses etats, Robert Laffont, 1988