VIPM292 Проект: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана

Анотация:

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

 Алина Папазова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: