VIPM261 Проект: Работа в ателие - графични техники

Анотация:

Зададената конкретна индивидуална тема, която задава водещият преподавател е свързана с разработването на серия графични отпечатъци във високопечатната техника – линогравюра. Разработването на проекта свързано с изготвянето на детайлни проекти, прехвърлянето им на графичната основа, процес на гравиране и отпечатване.

Работата по този проект ще позволи на студентите да се запознаят и усвоят практически процеса на гравиране и отпечатване на класически високопечатни техники и спецификата на рисунката при изготвянето на проект за линогравюра.• Курсът има за цел да даде възможност за по–задълбочена графична разработка на композициите;

• По-сложно и многопланово организиране и по-прецизно изработване на печатаемите форми;

• Основна идея на курса е да запознае студентите с класическите начини за експлоатиране на техниката, както и със съвременните и експериментални нововъведения;

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език и в частност стилизацията на високопечатните графични форми;

2) могат:

• Да създават графично изображение;

• Да боравят с лекота в областта и на черно-бялата и на цветната високопечатна гравюра;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по теми звързани с високопечатнита техника - линогравюра
  2. Практическо разработване и отпечатване на графично произведение, по предварително зададена тема
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987