VIPM259 Проект: Композиция и стилизация в плаката

Анотация:

Проектите разработени по време на сместъра в този курс имат за цел цел да развият и усъвършенстват у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Курсът представлява разработването на конкретен проект в областта на стилизираните форми и орнамент. Задачите са свързани с изграждането на характерни флорални и животински стилизации, както и композирането им в различни форми. В резултат на изпълненият проект студентите ще намерят приложението на орнамента и стилизацията в графичния дизайн.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за историята и развитието на стилизацията и орнаментиката в различни исторически периоди и райони;

• за връзката между стилизираната форма и изграждането на запазен знак/лого;

• за приложението на стилизацията и орнаментите в съвременния графичен дизайн;

2) могат:

• да създават стилизирани растителни и флорални елементи по подобие на класически примери от различни епохи и райони;

• да създават собствени стилизирани елементи и орнаменти;

• да прилагат и използват , създадените стилизирани елементи и орнаменти в конкретни проекти за тотал графичен дизайн на продукт;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към графичния синтез и стилизираните форми;

• Умения и познания в областта на рисунката са предимство в обучението по стилизация и орнамент;

• Ползването на графични компютърни програми улеснява изпълнението на практическите задачи;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Ернст Каспрер,Философия на символичните форми

• Чарлз Морис,Естетика и теория на знаците

• Р.Барт,Въображението на знака

• У.Боумен,Графичния образ на информацията

• Греъм Колиър,Форма,пространство и виждане

• Димитър Арнаудов,Художникът и творбата

Допълнителна литература:

• Trilling, James. Ornament. A Modern Perspective. Samuel and Althea Stroum Book, 2003.

• Vanve, EMary.A. Architectural decoration and ornament. Vance Bibliographies, 1981

• Trilling, James. The Language of Ornament. Thames & Hudson, 2001

• Merne, John G.. A Handbook of Celtic Ornament. Dover Publications, 2002.

• Jones, Owen. Ornament. The Grammar of Ornament. New York, Courier Dover Publications, 1987.

• Fenn, Amor. Abstract design and how to create it. New York, Courier Dover Publications, 2010.

Средства за оценяване:

ТО1 - Проект

ТО2 - Конферанс