VIPM257 Проект: Компютърна графика

Анотация:

Курсът има за цел да положи основни знания и умения за работа с графичен софтуеър.

Разглежда водещите софтуерни продукти –Photoshop, Illustrator и приложението им графичния дизайн.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основни принципи при създаване на компютърна графика.

Основни принципи при обработка и създаване на растерна графика.

Основни принципи при обработка и създаване на векторна графика.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да комбинират инструментите в по-сложни конструкции.


Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсов проект. Конферанс.