VIPM255 Шрифтове и калиграфия

Анотация:

Въведение в историята на шрифта, калиграфията и типографията.

Придобиване на основни познания по основни поропрции и взаимоотношения на отделните съставни елементи на шрифтовия знак, на отношенията между отделните знаци както графично, така и в план обща композиция.

Придобиване на базисни умения за проектиране на рационален шрифт от гротесков тип.

Усвояване на принципите на приложение на шрифта в графичния дизайн и значимостта на неговата роля.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

история и развитие на шрифта, калиграфията и типографията

история и развитие на славянските шрифтове - глаголица

основни принципи на проектиране на рационален шрифт – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

2) могат:

да проектират рационален шрифт от гротесков тип – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

професионално да кирилизират шрифтове на база латиница

да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обща история на писмото и шрифта.
 2. Капиталис монументалис – съвършенство на главните букви.
 3. Обща история на типографията.
 4. Историческо развитие на славянските шрифтове – глаголица.
 5. Теория на калиграфията. Видове калиграфия – европейска, азиатска, арабска.
 6. Запознаване с принципите на построяване на гротеска и конструиране на главни букви от шрифта.
 7. Междубуквено и междуредово разстояние, разрядка.
 8. Създаване на класическа и свободна композиция на базата на гротеска. Проектиране на приложна задача с гротеск – принципи, композиция. Основни принципи на блока, конструиране на главни, редовни и цифри.
 9. Проектиране на приложна задача с блок – принципи, композиция.
 10. История на пишещите материали и повърхности.
 11. Практически занятия по калиграфия – методи и основни принципи.
 12. Видове дигитални шрифтове – характеристики и употреба.
 13. Упражнения по калиграфски стандарти.
 14. Конферанс.
 15. Финален конферанс.

Литература по темите:

"Шрифтът през вековете" - Васил Йончев

"Древен и съвременен български шрифт" - Васил Йончев

"Под езика" - Дамян Дамянов