VIPM153 Основни понятия в компютърната графика

Анотация:

Курсът има за цел да положи основни знания и умения за работа с графичен софтуеър.

Разглежда водещите софтуерни продукти –Photoshop, Illustrator и приложението им графичния дизайн.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

 Ивайло Саралийски  

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

Основни принципи при създаване на компютърна графика.

Основни принципи при обработка и създаване на растерна графика.

Основни принципи при обработка и създаване на векторна графика.

могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да комбинират инструментите в по-сложни конструкции.


Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

PhotoShop CS5 Advanced

www.good-tutorials.com

www.youtube.com

Средства за оценяване:

Курсова работа. Конферанс.