VIPM107 Техники в графиката и печата

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните високо и дълбокопечатни техники, обръщайки внимание на технологичните етапи при създаването на графично изображение чрез различни методи. Запознава студентите с нужните материали и интсрументи, техническият процес по създаването на проект, прехвърлянето му върху матриците, гравирането на изображението, намастиляването, отпечатването и тиражирането върху графична хартия. Обръща се по-задълбочено внимание върху високопечатната техника на линогравюрата. Техниката дава възможност както за отпечатване в един цвят, така и отпечатването на изображение с повече цветове. Създават се няколко графични отпечатъка, по предварително зададена тема.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език

• Да познават съвременните графични техники

2) могат:

• Да създават графични изображения в различни графични техники

• Да експериментират в реализирането на творческите си идеи , използвайки графичната техника на линогравюрата


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историята на графиката.
 2. Основни графични техники.
 3. Материали и инструменти
 4. Типове хартия ( структура и фактура)
 5. Създаване на проект за линогравюра, по предварително зададена тема
 6. Начини на прехвърляне на проектите върху линолеума
 7. Гравиране на изображение с помаощта на резци за линолеум
 8. Валяци за намастиляване
 9. Намсастиляване на получените форми
 10. Натиск и отпечатване, варианти на отпечатване с графична преса и на ръка
 11. Процес по създаване на двуцветна линогравюра
 12. Пасер за отпечатване, проби с различни цветове мастила
 13. Обсъждане и коригиране на получените пробни отпечатъци
 14. Финално отпечатване и надписване на графичните листове
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987