TEAB210 Основи на театралното действие II част

Анотация:

Преподавател(и):

ас. Марий Григоров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: