GENB095 Съвременният свят

Анотация:

Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Димитър Гюдуров  д-р
гл. ас. Теодора Карамелска  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: