LEAB012D Писмено и устно изложение (на английски език)

Анотация:

Курсът развива уменията за писмено и устно изложение на английски език. Обръща се внимание на стратегии за писане на рефлективно есе с очакваната структура, характерна за англоезичните култури, с използване на подходящи изразни средства и регистър, както и на подготовката и изнасянето на презентация на английски език.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението студентите ще могат:

да съставят текст според изискванията на жанра

да анализират заглавията, планират съдържанието и редактират текстовете си

да избират подходящи езикови средства

да участват в семинари и дискусии
Предварителни изисквания:
Равнище на владеене на английски език минимум В2 по CEFR.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Making and Using Notes
 2. Articles and Notes
 3. Summaries
 4. Opinion Essays
 5. Writing Opinion Essays
 6. For and Against Essays
 7. Writing For and Against Essays
 8. Presenting – Body Language
 9. Presenting – Powerpoint Presentations
 10. Presenting - Outlining
 11. Presenting - Prioritizing
 12. Presentation Skills - Overview
 13. Presentations – discussion
 14. Presentations – discussion
 15. Presentations – discussion

Литература по темите:

Macmillan Writing Series Writing Sentences, Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Paragraphs, Carlos Islam and Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Essays, Dorothy Zemach and Lisa Rumisek, 2011

Issues Series, Carol Numrich, Pearson