BCRM218 Проект: Чужд език чрез автентични текстове

Анотация:

Курсът е предназначен за самостоятелна работа с автентични текстове с бизнес насоченост. Целите на учебната дисциплина са да развиваята умения за самостоятелна работа с текстове, речници и помощна литература, както и разширяване на речника на студентите.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават:

-речници и други справочници, които помагат за разбиране на текст

-структурата на различни жанрове, която помага за разбиране на текстовете

-имат разширен речник

Студентите имат умения:

-да се справят с непознати текстове на бизнес тематика

-да пренебрегнат непозната лексика, за да достигнат до разбиране на цялостния текст
Предварителни изисквания:
английски език Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Речници и референтни източници при четене
  2. Електронни средства за превод
  3. Средства и методи за редактиране на превод

Литература по темите:

DeepL

Matecat

Linguee

Investopaedia