BCRM311 Магистърски стаж по бизнес комуникации

Анотация:

Целта на стажа в чужбина е студентите да придобият опит в чуждоезична среда при прилагането на придобитите в университета теоретични знания и умения в областта на бизнес комуникациите, културологичните основи на комуникацията, управлението на събитията, връзки с обществеността, управлението на проекти и др., както и да получат нови практически знания и умения, на които да търсят теоретичния еквивалент в обучението по бизнес комуникации. Заедно с посочената цел студентите ще имат възможността професионално да практикуват застъпените в програмата чужди езици /руски и английски/.

Практическото обучение се провежда във външни институции /държавни и частни/ и фирми, в които има позиции и отдели по бизнес комуникации, публични комуникации, връзки с обществеността, за работа с клиенти, междуфирмени комуникации и др. подобни.

Целта на стажа е студентите да придобият опит при прилагането на придобитите в университета теоретични знания и умения в областта на бизнес комуникациите, културологичните основи на комуникацията, управлението на събитията, връзки с обществеността, управлението на проекти и др., както и да получат нови практически знания и умения, на които да търсят теоретичния еквивалент в обучението по бизнес комуникации.

Стажовете в чужбина са два.

1. В Лондон /Великобритания/ - в сътрудничество и с любезното съдействие на туристическата фирма „Анатур”. Ръководител на стажа – доц. д-р Татяна Фед.

2. В Ереван /Армения/ - по сключен двустранен Договор на НБУ с Ереванския държавен университет.

Ръководител на стажа – доц. д-р Татяна Фед.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са принципите на бизнес комуникациите

• какви са принципите на културологичните основи на комуникацията

• какви са принципите на управлението на събитията

• какви са принципите на управлението на връзките с обществеността,

• какви са принципите на управлението на проекти

2) могат:

• да комуникират в бизнеса

• да управляват събития

• да управялват връзките с обществеността

• да управляват проекти


Предварителни изисквания:
Студентът да е събрал кредитите от всички курсове в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Набиране на първична или вторична бизнес информация
  2. Извършване на обработка на придобитата информация, съставяне на графики, таблици и др. Приемане на бизнес документи.
  3. Извличане на подробности при повторно четене.
  4. Обработка на бизнес документи= Въвеждане на информацията от хартиен на електронен носител
  5. Работа с интернет /он-лайн комуникация/
  6. Извършване на всякакви помощни и оперативни дейности в посочените отдели, които са в рамките на дейността им по същество.

Литература по темите:

Литературата е включена във всеки лекционен курс в програмата.