BCRM210 Проект: Отношения с клиенти

Анотация:

Паралелно с глобализацията на пазарите и ожесточаването на конкуренцията и увеличаването на значимостта на всеки отделен клиент за предприятието навлиза и CRM, като инструмента за по близък и индивидуализиран инструментариум за контакт и стремеж към повишаване на лоялността на клиента към предприятието/организацията респективно неговата марка или марки. В тази връзка получените задълбочени теоретичните знания от посещавания курс ще бъдат затвърдени при тяхното практическо прилагане при анализ на реално съществуваща бизнес организация.

Целите, които се преследват чрез разработката на курсовия проект са следните:

• Развиване на умения на търсене на литературни източници и отсяване на важното и маловажното и подчиняване на написаното на темата;

• изграждане на навици за разширяване на кръгозора и познанията в определена област;

• развиване на умения за структуриране и написване на курсов проект;

• развиване на умения за оформяне на самостоятелна писмена работа;

• създаване на навици и умения, които ще подпомогнат написването на дипломната работа

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят

? Да използват теоретичните знания при анализ на реални бизнес организации

2. Могат

? Да разработват самостоятелно и логично структурирани практически анализи


Предварителни изисквания:
? Икономика, маркетинг, мениджмънт

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

? Рой Апс ; Прев. и състав. Даниела Коларова, Радостина Иванова Изкуството да работим с клиенти,1996Фондация "Отворено общество".

? Прев. от англ. Стефан Георгиев Връзката с клиентите: Как да ги спечелим и задържим 2009 Locus168 с.

? Дъглас Гантънбайн Директен маркетинг и управление на клиентите 2000 Софт Прес 288 с.

? Рос Джей ; Под ред. и състав. на Милена Мандова ; Отг. ред. Лилия Кръстанова Хитрините на бизнеса за Клиентите2001 Фокус196 с.

? Апостол Мушмов Обърнат маркетинг или CRM - сечиво за пристрастяване на клиенти 2009 ФорКом80 с.

? Науч. рък. Симеон Желев Практика, Проблеми и перспективи на управлението на взаимоотношенията с клиентите в българските компании 2006 УНСС 69 с.

? Дон Секстън ; Предг. Доналд Тръмп Маркетинг 101: Как да използвате най-мощните идеи в маркетинга, за да привлечете повече клиенти и да ги задържите 2009 Locus390 с.

? Евгени Станимиров Управление на взаимоотношенията с клиентите 2010 Наука и икономика 326 с.

Средства за оценяване:

? Пълнота и структурираност на анализа 55%

? Логически обосновани изводи и препоръки 25%

? Адекватно използвана и цитирана литература 10%

? Стил и оформяне на работата 10%

? Общо 100%